Agentie asigurari > Raspunderi civile > Raspunderi profesionale

Raspunderi profesionale

Indierent daca esti medic, avocat, contabil, manager sau chiar broker de asigurare, erori se pot intampla. Asigurarea de raspundere civila profesionala iti va permite sa-ti continui afacerea fara urmari grave.

Obiectul asigurarii il constituie acoperirea daunelor cauzate beneficiarilor serviciilor profesionale, de fapta comisa din culpa de catre Asigurat in cadrul exercitarii profesiunii sale.

Principalele tipuri de raspundere civila profesionala sunt:

1.Raspundere civila profesionala a personalului medical

Prin aceasta polita pot fi cuprinse in asigurarepersoanele fizice (posesoare a diplomei de medic) ; asistenti medicali si alte categorii de personal sanitar mediu (surori medicale, laboranti, tehnicieni medicali); unitati medicale (spitale, maternitati, policlinici, dispensare, sanatorii, cabinete particulare, etc.) pentru prepuşii acestora.

Se acorda despagubiri pentrusumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca in urma unor acte de imprudenta sau neglijenta comise in timpul exercitarii activitatii profesionale, care au drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul
pacientilor ori pagube materiale la bunurile apartinand acestora. Sunt acoperite inclusiv cheltuielile de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege in functie de specializarea avuta de Asigurat.

2.Raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala a medicilor stomatologi

Asigurarea poate fi incheiata de medici stomatologi cu autorizatie de libera practica medicala, cabinete stomatologice private si unitati medicale, pentru sectiile stomatologice pe care le au în componenta.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca in urma unor acte de imprudenta sau neglijenta comise in timpul exercitarii activitatii profesionale, care au drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul pacientilor ori pagube materiale la bunurile apartinand acestora. Sunt acoperite inclusiv cheltuielile de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege.

3.Raspundere civila profesionala a farmacistilor

Pot fi asigurati pe baza acestei polite: medici farmacisti si asistenti farmacisti cu autorizatie de libera practica; unitatile farmaceutice de distributie (depozit) si eliberare (farmacii, drogherii); unitati producatoare de : medicamente, produse fitofarmaceutice, parafarmaceutice, stomatologice, radiofarmaceutice, dietetice, cosmetice; laboratoare de sinteza, testare, omologare a produselor farmaceutice si igenico-cosmetice, în nume propriu si pentru fiecare farmacist angajat sau colaborator; uniuni si asociatii profesionale în numele si pentru fiecare membru.

Sunt acoperite sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri pentru prejudicii provocate prin vatamari corporale şi/sau pagube la bunuri in exercitarea profesiei. Sunt acoperite inclusiv cheltuielile de judecata facute de reclamant si Asigurat in procesul civil, precum si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor, lasate de aceştia in grija Asiguratului, in vederea completarii lor, a prepararii reţetelor, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege.

4.Raspundere civila profesionala a medicilor veterinari

Aceasta asigurarea poate fi incheiata de medici si asistenti veterinari cu autorizatie de libera practica sau angajati în unitati sau organisme de profil, precum si de unitatile medicale (ex:cabinete veterinare, directiile sanitar-veterinare) in nume propriu, pentru toti medicii sau asistentii veterinar, angajati sau colaboratori.
Sunt acoperite serviciile (tratamentele, vaccinarile) prestate atat la sediul cabinetului mentionat in polita cat si cele la domiciliul detinatorului sau în teren (ferme zootehnice, gospodarii, crescatorii, herghelii).

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate din culpa (neglijenţa, imprudenţa, omisiune) deţinatorilor de animale, prin vatamarea corporala a animalelor şi/sau pagube la bunuri aparţinand proprietarului acestora, si pentru cheltuielile de judecata facute de reclamant si de Asigurat în procesul civil.

5.Raspundere civila profesionala a avocatilor

Pe baza acesteia pot fi asigurati avocati stagiari, in calitate de colaborator al unui cabinet individual de avocatura, cabinet grupat sau cabinet asociat si avocati definitivi, care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetului individual de avocatura sau in cadrul cabinetelor grupate sau asociate, sau in cadrul societatilor civile profesionale. Pot fi cuprinse in asigurare inclusiv persoane juridice -societati civile profesionale, in această situaţie poliţa se încheie în numele societăţii pentru toţi avocaţii definitivi si stagiari şi pentru toţi angajaţii/colaboratorii in cadrul si in afara profesiei.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clientilor cu care a incheiat un contract de asistenta juridica, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii inscrisurilor lasate de clienti in grija avocatului, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege.

6.Raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati

Poate avea titlu de Asigurat persoana fizica care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat si care isi exercita profesia cu titlu independent si individual in cadrul propriilor cabinete sau ca salariat in cadrul unei societati comerciale de expertiza contabila, precum si societatea comerciala de expertiza contabila in nume propriu pentru toti actionarii/ asociatii experti contabili si/sau contabili autorizati, membri ai corpului. Se pot asigura chiar si asociatiile si uniunile profesionale, in numele membrilor deplini.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clientilor cu care a incheiat un contract de prestari servicii, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale şi/sau suporturilor magnetice predate de clienţi, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege.

7.Raspundere civila profesionala a auditorilor financiari

Poate fi asigurata persoana fizica care are calitatea de auditor financiar si este membra provizorie sau definitiva al Camerei Auditorilor din Romania sau persoana juridica organizata sub forma de societate de audit care este membra al Camerei Auditorilor din Romania, precum si Camera Auditorilor din Romania, în numele si pentru fiecare membru al sau.

Se acorda despagubiri pentru prejudiciile patrimoniale cauzate clientilor sai ca urmare a unor fapte sau acte culpabile legate direct de activitatea de audit finaciar, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale primate de Asigurat de la clienti in vederea realizarii auditului.

8.Raspundere civila profesionala a consultantilor fiscali

Asigurat pe baza acestei polite poate fi persona fizica care are calitatea de consultant fiscal şi care işi exercita profesia cu titlu independent şi individual in cadrul propriilor cabinete, sau ca salariat in cadrul unei societati comerciale de consultanta fiscala, in baza autorizatiei şi a carnetului vizat de Camera Consultantilor Fiscali pentru anul respectiv. Pot fi asigurate si societatile comerciale de consultanta fiscala, in nume propriu pentru toti actionarii/asociatii consultanti fiscali sau Camera Consultantilor Fiscali, in numele membrilor deplini.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clientilor cu care a incheiat un contract de prestari servicii, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale şi/sau suporturilor magnetice predate de clienţi, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

9.Raspundere civila profesionala a arhitectilor si inginerilor constructori

Asigurat pe baza acestei polite poate fi persoana fizică autorizată să exercite cu drept de semnătură profesii de felul: arhitect, inginer constructor, expert tehnic, proiectant, designer, etc, angajat la o societate comercială, sau asociat într-o societate cu obiect de activitate în domeniu arhitectură-urbanism, sau persoana juridică care desfăşoară activitate în domeniu proiectare şi arhitectură, precum şi orice uniuni sau asociaţii profesionale pentru membrii lor.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii datorate încalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitatei, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale şi/sau suporturilor magnetice predate de clienţi, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

10.Raspundere civila profesionala a cadrelor didactice si pedagogice

Aceasta asigurarea poate fi incheiata de cadre didactice si pedagogice indiferent de funcţie si grad professional sau de unitaţi de educaţie si invaţamânt indiferent de nivel, fie in numele unitaţii fie pentru fiecare cadru didactic.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate elevilor/copiilor din culpa sa, în timpul exercitării profesiei, prin vătămări corporale şi/sau pagube la bunurile aparţinînd acestora, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale lăsate de elevi/părinţi în grija profesorilor/ diriginţilor, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

11.Raspundere civila profesionala a operatorilor de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Pe baza acestei polite poate fi asigurata persoana fizica sau juridica care este autorizata sa efectueze inscrierea avizelor de garantie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sau Corpul operatorilor autorizati, fie in numele si pentru fiecare membru, fie in numele sau.

Sunt acoperite sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru orice prejudicii cauzate din fapta sa şi/sau a Agentilor sai autorizati, inclusiv cele ce fac obiectul raspunderii civile rezultind din sãvirsirea unor fapte penale sau contraventii. Sunt acoperite si cheltuielile de judecata facute de asigurat si prejudiciat, si cele necesare reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale, predate de clienti, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

12.Raspundere civila profesionala a interpretilor si traducatorilor

Prin aceasta polita persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de interpreti si/sau traducatori, in baza autorizatiei detinute conform Legii 178/1997 (pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei) sunt protejate fata de prejudicii provocate ca urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiilor avute fata de clienti.

Se acorda despagubiri si pentru sumele cheltuite de Asigurat sau prejudiciat in procesul civil, precum si pentru cheltuielile facute in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale, indiferent de suportul si modul in care acestea sunt realizate, predate de clienti, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.

13.Raspundere civila profesionala a practicienilor in reorganizare si lichidare

Asigurat pe baza acestei polite poate fi persoana fizica sau juridica care are calitatea de practician in reorganizare şi lichidare, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2986/C/16.12.1999 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare şi Lichidare şi a Ordonantei nr 79/30.08.1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare şi lichidre.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul (administrator judiciar sau lichidator) este obligat sa le plateasca datorita unui prejudiciu cauzat din neglijenta a sa, clientilor sai (actionari, asociati, creditori, Institutie Publica) prin activiti de reorganizare şi lichidare desfaşurate in conformitate cu prevederile legii.Sunt acoperite si sumele cheltuite de Asigurat in procesul civil si de asociati, actionari, creditori, Institutia Publica, pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor.

14.Raspundere civila profesionala a agentiilor de turism

Asigurati, pe baza acestei polite, pot fi agenţiile de turism, agenţiile de turism touroperatoare sau Asociatia profesionala “Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism”, pentru şi în contul membrilor sai.

Sunt acoperite prejudiciile aduse din culpa, de agentia de turism touroperatoare,clientilor sai, turisti cu care a încheiat un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice. Pentru ca aceasta asigurare sa-si produca efectul este necesar sa existe un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice valabil; sa intervina o neexecutare a acestui contract; neexecutarea sa fie imputabila asiguratului; prin neexecutare sa fi cauzat turistului, beneficiar al asigurarii, un prejudiciu material si/sau o vatamare corporala.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege.

15.Raspundere civila profesionala a brokerilor de asigurare

Prin aceast tip de raspundere sunt asigurati brokerii de asigurare autorizati conform normelor CSA, polita fiind incheiata pe numele societatii comerciale pentru toti angajatii cu contract de munca si colaboratorii pe baza unor contracte de sub-mandat.

Este obligatoriu conform legii ca un broker sa aiba incheiata o astfel de polita, fiind acoperit orice tip de prejudiciul inregistrat de catre vreun client al Asiguratului prin activitatea de brokeraj in asigurari.

16.Raspundere civila profesionala a agentului de asigurare

Agent de asigurare in conformitate cu conditiile acestei este persoana fizica sau juridica imputernicita, in baza autorizarii unui asigurator ori reasigurator, sa incheie in numele si in contul acestuia, contracte de asigurare ori de reasigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator/reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare.Polita se incheie pe numele agentului persoana fizica sau agentului persoana juridica pentru toti subagentii sai.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate de acesta patrimoniului societatii de asigurare sau reasigurare cu care a incheiat un contract valabil de mandat, ca urmare a unor acte de neglijenta, eroare sau omisiune. Sunt acoperite inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat in procesul civil.

17.Rasunderea profesionala a directorilor

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor fizice care au calitatea de manager in cadrul unei societatii, cu care are incheiat un contract/ conventie de munca sau mandat legal.
Asigurarea acopera raspunderea civila a asiguratului pentru prejudiciile cazute societatii comerciale, ca urmare a exercitarii eronate a sarcinilor, fiind acoperite atat daunele materiale si financiare cauzate societatii, cat si cheltuielile necesare reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale predate de clienţi, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului, precum si cheltuielile facute de managerul asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la dezdaunare.

Are caracter obligatoriu, limita minima de raspundere pentru care se poate incheia asigurarea fiind stabilita prin lege.

18.Raspundere civila profesionala a organismelor de certificare a calitatii si conformitatii si a laboratoarelor de incercari fizico chimice

Pe baza acestei polite se pot asigura organismele de verificare a calitatii şi conformitatii produselor sau laboratoarele de incercari autorizate conform legii sa efectueze analize fizico-chimice sau incercari fizico-mecanice prin care se obtin parametrii necesari caracterizarii din punct de vedere calitativ a diverselor materiale şi produse primite pentru analiza .

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru prejudiciile de care raspunde in baza legii ca urmare a vatamarilor corporale si a pagubelor materiale cauzate tertilor, precum si cheltuielile de judecata facute de asigurat si reclamant in procesul civil, daca Asiguratul fost obligat la desdaunare.

19.Raspundere profesionala a consilierilor in proprietate industriala

Se adreseaza persoanelor care practica profesia de consilier in proprietate industriala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991,inclusiv modificarile şi completarile ulterioare, având autorizatie pentru desfaşurarea activitatii.

Se acorda despagubiri pentru orice neglijente, erori sau omisiuni, care au fost comise de Asigurat sau orice prepus/reprezentant oficial al Asiguratului inclusiv de o alta firma sau companie de Consiliere cu care Asiguratul a actionat sau actioneaza impreuna., pe parcursul desfasurarii activitatilor specifice de consilier in proprietate industriala.
Sunt acoperite si cheltuielile de judecata facute de asigurat si prejudiciat, si cele necesare reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale, predate de clienti, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>